läsa Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden pdf, epub ebook

läsa Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden pdf, epub ebook

Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden

  • Siffra: 486409767190955
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 1519)
  • Paperback : 143 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Medeltiden, den första av åtta delar, omfattar tiden från omkring år 1000 till 1520, fem sekel med avgörande förändringar. Det kristnande Sverige blev en del av den europeiska kulturen. Hövdingmakt blev kungamakt, och i de nya idé- och maktstrukturerna ingick priviligerade stånd, förvaltning och ämbetsmän. Varuhandeln utvidgades, städer grundades, nya hantverk och yrken uppstod. Världen blev större och tillvaron allt rörligare.
Religionen grep in i människors liv från födelse till död och än längre: på kyrväggarnas kalkmålningar ser vi hur de goda köar för att bli insläppta i himmelriket och hur de onda med djävulskt våld drivs in i helvetets gap.
De texter som har bevarats från medeltiden är ganska magra, mest religiösa skrifter och lagsamlingar. Många luckor i kunskapen om medeltiden kommer aldrig att fyllas. Kyrkorna erbjuder dock en rik källa. Skulpturer, textilier och framförallt målningarna på väggar och i valv ger glimtar ur det dagliga livet med jordbruk, hemarbete, barnuppfostran, jakt, skeppsfart, byggnadsverksamhet, cermonier, klockringningar, fester, sjukdom och död, brott och straff.

Författare och innehåll:
Inledning av Jacob Christensson
Den politiska kulturen av Dick Harrison
Kyrka och lärdom av Bertil Nilsson
Lag och rätt av Kjell Å. Modéer
Jordbruket och livet på landet av Janken Myrdal
Den tidiga staden av Peter Carelli
Den senmedeltida staden av Göran Dahlbäck
Äktenskap och familj av Charlotte Christensen- Nugues
Åldrandet och de gamlas levnadsvillkor av Birgitta Odén
Sjukdomar och läkekonst av Roger Qvarsell
Främlingar i medeltidens Sverige av Ingvar Svanberg
När svenskan blev ett skriftspråk av Lars Wollin
Det tyska inflytandet på svenskan av Lena Moberg
Latinet i det medeltida Sverige av Birger Bergh
Guds basuner - Klockorna och den nya tron av Nils-Arvid Bringéus
Monumentalmåleriet - Medeltidens massmedium av Inger Ahlstedt-Yrlid

Relaterade böcker