ladda ner online English from the Beginning 4 - Grundläggande engelska för årskurs 7-9 pdf epub

ladda ner online English from the Beginning 4 - Grundläggande engelska för årskurs 7-9 pdf epub

English from the Beginning 4 - Grundläggande engelska för årskurs 7-9

  • Siffra: 435213442280581
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1030)
  • Paperback : 147 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Det är en stor utmaning för många nyanlända elever att anamma engelskundervisningen. Förkunskaperna skiljer sig ofta åt och eleverna har olika kunskapsluckor. Då är det viktigt att du inte går för fort fram och det är viktigt att alla elever känner att de både lyckas och utvecklas. Vi tror att vägen dit är att eleverna får arbeta med ett innehåll de kan relatera till. Därför har vi tagit fram English from the Beginning.

Läs mer
Start with English from the Beginning
Start with English from the Beginning utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 1-6 i engelska i Lgr11. Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel inleds med Start, sedan kommer det gula spåret (grundläggande text och övningar) och därefter det lila spåret (lite mer utmanande text och övningar) för att varje elev ska kunna utvecklas på sin nivå. I varje kapitel tas grundläggande grammatiska moment upp med förklaringar och övningar. Progressionen går från åk 3-5.
Med Start with English from the Beginning bygger eleverna upp ett basordförråd och övar grundläggande grammatik.
I webbappen kan eleverna lyssna på alla texter, öva på och befästa ord samt öva på de grammatiska moment som tas upp i kapitlen. Finns gratis på liber.se
I lärarguiden finns bl.a. checklistor och hur man kan undervisa nyanlända elever i engelska. Finns gratis på liber.se
Start with English from the Beginning ingår också i läromedelsserien Start för nyanlända.
English from the Beginning 1-4
Komponenter
English from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljud-filer till häftenas hörövningar. Med övningarna i English from the Beginning tränar eleverna de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Med webbapparna kan eleverna digitalt repetera och lära sig materialets glosor ännu bättre samt lyssna på texterna och glosorna i samtliga häften, helt gratis!
Upplägg
Övningarna och temana i English from the Beginning 1 och 2 utgår från nivåerna A1 och A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 6. Övningarna i häfte 3 och 4 utgår från nivåerna A2 och B1, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 9. Samtidigt är innehållet anpassat för en lite äldre elevgrupp (13-18 år).
Varje moment inleds med en grundläggande exempeltext och övningarna följer en tydlig progression i lagom takt. Utgångspunkten är kommunikation, meningsfullhet och kreativitet.
Varje häfte består av tre kapitel som inleds med tydliga mål. Därefter följer exempeltexter och övningar med fokus på förståelse och ordinlärning. Det är viktigt att eleverna uppmuntras att använda ord och fraser aktivt så att de blir en del av deras eget språkbruk. Därför varvas skriv- och läsövningar med muntliga uppgifter. Hörövningar i anpassat tempo tränar hörförståelsen.
Varje kapitel avslutas med en skrivuppgift, About Me, där eleverna använder det de lärt sig i egen produktion, samt en utvärdering.
Innehåll
Häftena är uppbyggda så att eleverna i English from the Beginning 1 tränar på att presentera sig och andra, prata om sina intressen och beskriva delar av sina hem. I English from the Beginning 2 tränar eleverna på att mer i detalj berätta om sin vardag, skolan och sina hem. Vartefter introduceras allt fler fraser och ord så att eleverna stegvis får ett större ordförråd att arbeta med. I häfte 3 och 4 arbetar eleverna mer med sådant som ligger utanför dem själva som andra länder, dåtiden och framtiden.
Övningarna varvas med grundläggande grammatik som integreras i övningarna. Längst bak finns en mini-grammatik som fungerar som uppslagsdel.
Lärarhandledningarna köps som nedladdningsbara filer
English from the Beginning Lärarhandledning och English from the Beginning 3 & 4 Lärarhandledning är nedladdningsbara (tidigare CD) och innehåller kopieringsunderlag och ljudfiler till häftenas hö

Relaterade böcker