uppkopplad Straffrättens påföljdslära pdf, epub ebook

uppkopplad Straffrättens påföljdslära pdf, epub ebook

Straffrättens påföljdslära

  • Siffra: 959175762410687
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 4325)
  • Paperback : 163 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet
för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen
sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den
ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.
I denna femte upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats och
förändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgående
uppdaterats.

Ur innehållet:

Suum cuique

DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER
Böter - Fängelse - Villkorlig dom - Skyddstillsyn - Överlämnande till
särskild vård - Särskilda rättsverkningar av brott.

DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER
Proportionalitet - Allmänprevention - Individualprevention - Humanitet.

DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING
Straffvärde - Straffmätning - Påföljdsval - Unga lagöverträdare - Vissa fall
av påföljdskonkurrens - Påföljdsstatistik.

Relaterade böcker