ladda ner Modeller för finansiell planering och analys : övningsuppgifter och modeller för Excel pdf, epub ebook

ladda ner Modeller för finansiell planering och analys : övningsuppgifter och modeller för Excel pdf, epub ebook

Modeller för finansiell planering och analys : övningsuppgifter och modeller för Excel

  • Siffra: 776817728290696
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 1857)
  • Paperback : 135 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I den här övningsboken finns det drygt 40 övningsuppgifter som alla handlar om företags finansiella planering och analys. Gemensamt för uppgifterna är att de ska lösas genom konstruktion av beslutsmodeller av olika slag. Dessa byggs upp steg för steg med hjälp av kalkyl programmet Excel.
Boken inleds med en introduktion i Excel och därefter följer tio kapitel vilka innehåller övningar om eget kapital i aktiebolag, aktie värdering och kapitalkostnad, mått för finansiell styrning, investeringskalkylering, projekt och risk, omsättnings tillgångar, planering av rörelsekapital, kassaflödesanalys, finansiell planering samt priser och inflation.
Övningarna syftar till att öka förståelsen för finansiell teori och för den finansiella begreppsapparat som företag använder sig av vid besluts fattande i finansiella frågor.
Till grund för den här övningsboken ligger läroboken Modeller för finansiell planering och analys. Övningsboken är avsedd att komplettera läroboken vid undervisning på akademisk nivå och i första hand är den tänkt att användas för grund läggande kurser i investering och finansiering.

Relaterade böcker