Koll på Geografi 4 Grundbok epub, pdf

 Koll på Geografi 4 Grundbok epub, pdf

Koll på Geografi 4 Grundbok

  • Siffra: 379891087812658
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 1659)
  • Paperback : 154 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Nu kommer Koll på Geografi 4, 5 och 6!

Böckerna är en ny reviderad upplaga av serien Koll på Sverige, Koll på Europa och Koll på Världen.
Koll på Geografi ger eleverna kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna hantera frågor som rör sambandet mellan människa, natur och samhälle och en hållbar framtid. Materialet ger eleverna möjlighet att utveckla de förmågor som lyfts fram i kursplanen för geografi.

Grundboken
Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt centrala geografiska begrepp för arbetsområdet. Varje uppslag utgör en avslutad helhet.

Koll på geografi 4
I årskurs fyra ligger fokus på Sverige. Eleverna läser om olika landskapstyper, naturresurser och om hur människan påverkat landskapet. Här presenteras även kartan och vattnets kretslopp.
- Kartan: tecken och färger, skala, tematiska kartor, namngeografi
- Så formades Sverige: människans påverkan på landskapet, naturens egna processer, istiden
- Sveriges natur: naturlandskapet och kulturlandskapet, olika landskapstyper
- Sveriges naturresurser: vatten, skog, odlingsbar mark, malm
- Vatten: vattnets kretslopp, sjöar och vattendrag i Sverige, vatten som omger Norden
- Väder och klimat: väderprognoser, årstider
- Sveriges befolkning: befolkningsfördelning, städer, migration

Relaterade böcker