läsa Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad pdf

läsa Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad pdf

Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad

  • Siffra: 636702226660049
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 3227)
  • Paperback : 177 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I Bibelns början berättas det om hur Gud skapar människan
till man och kvinna, i dess slut beskrivs ett bröllop
mellan Kristus och hans brud, som är kyrkan.
Däremellan finns det många exempel på hur först relationen
mellan Israels folk och Gud liknas vid förhållandet
mellan en man och hans hustru, liksom det
finns många exempel på hur relationen mellan Kristus
och kyrkan skildras som förhållandet mellan bruden
och brudgummen. Den bibliska berättelsen tycks
alltså ge vid handen att detta med man och kvinna,
äktenskap, sexualitet och samlevnad är något mycket
viktigt, något som utgår från en grundstruktur som
inte bara ligger på skapelseplanet utan också är insatt
i själva frälsningsdramat. När arbetsgemenskapen
Kyrklig Förnyelse lånat Paulus uttryck Detta rymmer
en stor hemlighet till titel för denna årsbok 2005, så
vill man ge förnyad aktualitet åt denna insikt.
Äktenskap, sexualitet och samlevnad är frågor
som idag är i allra högsta grad aktuella. Under ganska
lång tid har vi kunnat se en utveckling där flertalet
av de äldre samhällsinstitutionernas företräde
ifrågasatts, likaså det som uppfattats som äldre tiders
moral, med den konsekvensen att människor på
olika grundvalar valt att forma sina egna principer
för sexualitet och samlevnad. Hur kan vi mot ovanstående
bakgrund som kyrka idag förhålla oss till
dessa frågor - det vill denna bok fokusera.

Relaterade böcker