Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur epub, pdf

 Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur epub, pdf

Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  • Siffra: 825989169188785
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 1989)
  • Paperback : 143 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

En vanlig bild av de svenska städerna under medeltiden är att de var starkt tyskinfluerade. En stor tysk invandring bidrog till städernas uppkomst och blomstring från 1200-talet och tyska köpmän dominerade de svenska stadsstyrelserna. De svenska städerna organiserades efter mönster hämtade från den högtstående tyska kulturens städer. Svenskarna betraktade inkräktarna med misstänksamhet och lagar infördes för att begränsa tyskarnas makt. Stämmer den här bilden? I Sofia Gustafssons doktorsavhandling ifrågasätts och omprövas den vedertagna beskrivningen av relationen mellan utländska och svenska städer under medeltiden. Här studeras hur städer var organiserade, vilka normer som fanns kring hur en stad borde styras och hur den politiska interaktionen inom staden såg ut. Genom att jämföra medeltidens svenska städer med syd- och nordtyska, engelska och danska städer analyserar författaren hur spridning av olika element har gått till och vad som har orsakat likheter och skillnader. Det blir en historia om centrum och periferi, europeisering, integration och inflytande på medeltiden.

Relaterade böcker