Människans Väg : Enligt den Chassidiska Läran pdf ebook

 Människans Väg : Enligt den Chassidiska Läran pdf ebook

Människans Väg : Enligt den Chassidiska Läran

  • Siffra: 499971281805491
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 4910)
  • Paperback : 137 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Buber - en människa i det 20:e århund- radets värld, beläst i dess egen littera- tur, hemmastadd hos Kierkegaard, Nietzche och andra, aktivt engagerad i tidens kulturella och politiska omstört- ningar - skänker dessutom sin egen problematik åt de gamla legenderna och lärorna. Han för upp dem till samma aktualitet som många av samtidens författare och livshållnings- gestalter - Sartre, Camus, Kafka, Hesse m.fl. och i mycket är det också en besläktad aktualitet.

Relaterade böcker